Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL
Provozovatelem stránek kubajk.cz je

Dominik Kuda
Palackého 399
Miletín 50771
IČO: 01046489
EMAIL: servis@kubajk.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVNA – SERVIS, OBCHOD
KuBAJK.cz
Náměstí K.J.Erbena 8
Miletín 50771
Tel: 603763939
Bankovní spojení 1025597418/6100 – Equa bank

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na výše uvedených doménách prodávajícího, jejíž provozovatelem je p. Kuda. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

Nabídka zboží a ceny
Všechny ceny zboží a částky nákladů na dopravu jsou konečné a včetně příslušné sazby DPH. Nejsme plátci DPH.

Rádi bychom zdůraznili, že většina údajů na webech prodávajícího je převzata od výrobců a dodavatelů a i přes naši snahu o co nejvyšší přesnost může dojít v interpretaci k nepřesnostem nebo chybám, na které si tímto vyhrazujeme právo, a za které neneseme v žádném případě jakoukoliv odpovědnost.

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě formou náhledů jednotlivých kategorií. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. KuBAJK.cz za tuto skutečnost neodpovídá. Obrázky u produktových variant mohou být pouze ilustrativní.

Po vybrání požadované varianty, případně barvy produktu tlačítkem DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém zobrazení košíku uvidíte produkt, počet vložených kusů a celkovou cenu zboží v košíku.

V košíku se Vám zobrazí náhledy zboží s počtem kusů, který lze upravit. V druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně dopravy a adresy. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními podmínkami je nutné tlačítkem potvrdit objednávku. Pak se objeví závěrečná rekapitulace a vy objednávku potvrdíte.

Proces zpracování objednávky
Minimální hodnota objednávky přes e-shop je 300 Kč pro Českou republiku a 45 Euro pro Slovensko.

Následuje fáze potvrzení Vaší objednávky naší firmou se sdělením dodacího termínu. Automaticky vygenerovaný email s potvrzením o přijetí objednávky je pouze reakcí na Vaši ochotu uzavřít obchod. Akceptace Vaší objednávky bude učiněna nejpozději následující pracovní den dalším emailem. V tento okamžik je objednávka závazná a zavazuje obě strany s následky vyplývající z obecně právní problematiky právního úkonu.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň souhlasí k tomu, aby prodávající KuBAJK.cz zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky.
U registrovaných zákazníků získáváme souhlas s tím, že si uvedené údaje může prodávající KuBAJK.cz uložit do své zákaznické databáze a to na dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu se ze strany zákazníka.
Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Každá objednávka má své originální číslo, které prosím používejte při komunikaci s prodávajícím. Dále toto číslo objednávky slouží jako VS při platbě převodem.
Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě.

Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na eshopu, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny vybrané prodejny.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Dodací lhůty
Dodací lhůta záleží na dostupnosti zboží, která je uvedena u každé položky. Tato dodací lhůta se může změnit z důvodu dodavatelských komplikací. Dalším kritériem je zvolený druh přepravy.

V případě, že je objednané zboží skladem a objednávka byla námi potvrzena do 12.00 hodiny (obdržíte email potvrzeným termínem dodání druhý den), bude ještě tentýž den balík připraven k odeslání. Česká pošta doručují zboží do 24 hodin od našeho předání přepravci.

Pokud není některé zboží skladem, dodací lhůta vám bude sdělena v emailu o upřesnění dodání zboží. Během této lhůty není kupující oprávněn objednávku zrušit. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky zákaznického centra a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.

Pokud bude objednávka zadána v den pracovního volna, budeme se jejímu potvrzení a vyřízení věnovat neprodleně následující pracovní den.

Volba způsobu platby za zboží je součástí objednávkového formuláře. Prodávající KuBAJK.cz si ponechává možnost požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na objednané zboží až do výše 100% kupní ceny.

Servis je třeba vyzvednout do 5 pracovních dnů od obdržení informace o vyhotovení servisní zakázky. V případě prodlení je účtován poplatek 50 Kč/den.

Způsob platby a doručení zboží
Způsoby plateb a možnosti dopravy zboží jsou podrobně popsány na stránce www.kubajk.cz/doprava-a-platba

Záruka na zboží, reklamační řád
Na veškeré zboží prodávané na www.kubajk.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců.
Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními.
Veškerý záruční a pozáruční servis je zajištěn u naší firmy nebo u výhradního zastoupení výrobce v ČR.

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi nebo jeho číslem. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu KuBAJK.cz

Práva a povinnosti prodávajícího KuBAJK.cz v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající KuBAJK.cz se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána.

Prosíme o přiložení vyplněného reklamačního protokolu, který je ke stažení ve vašem profilu nebo v kontaktech.

Odpovědnost prodávajícího KuBAJK.cz se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

Neoznámené zásilky na dobírku nebudou přijaty.

Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu KuBAJK.cz v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce (nárok vznikne při nedodržení lhůty, která je o jeden den vyšší, než datum přijetí reklamace v předchozím měsíci), má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. Tuto volbu je kupující povinen oznámit při předání reklamace. Bez této informace bude vždy výrobek vyměněn za nový.

V případě neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.

Kupující je oprávněn vyžadovat opravu zboží také u zástupce výrobce v ČR, zavazuje-li zástupce k tomuto smlouva s výrobcem

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.

Kupující je povinen informovat prodávajícího KuBAJK.cz na email servis@kubajk.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

V případě uznané reklamace má kupující nárok na úhradu poštovného ve výši nejnižšího poštovného z nabídky eshopu.

V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení, je zákazník oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán ČOI, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

Kupující je povinen upozornit přepravní společnost při převzetí zásilky, že je poškozen obal zásilky a zásilku převzít tzv. s výhradou. Pokud je obsah zásilky poškozen, je kupující – zákazník povinen nejpozději do 48 hodin kontaktovat přepravní společnost a žádat zahájení reklamačního řízení. Pokud bude kupující uplatňovat reklamaci poškozené zásilky u prodávajícího, bude tato reklamace odmítnuta.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího KuBAJK.cz

Tento reklamační řád se netýká situací, kdy zákazník převezme poškozenou zásilku od přepravní společnosti. Pokud je zásilka se zbožím poškozená, je nutno nejpozději do druhého dne kontaktovat přepravní společnost a zahájit reklamační řízení s přepravní společností. Prosíme také o emailovou kopii směrem k nám, abychom měli přehled o kvalitě práce přepravních společností.

Reklamační řád nabývá účinnosti dne 15. prosince 2020.

Odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu (KuBAJK.cz), u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Do zásilky prosím přiložte vyplněný protokol o zpětném vrácení zboží, který naleznete zde.
Náklady na další, či opakované zasílání vyměněného zboží nese spotřebitel nezávisle na hodnotě zaslaného zboží či předchozí objednávky. Náklady jsou 99,- Kč.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy vč. vráceného zboží, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě vracení nákladů na přepravu hradíme max. do výšky nejnižšího přepraveného z nabídky eshopu.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

Dále kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy v případě nákupu zboží na kamenné prodejně (a to i v případě online objednávky s vyzvednutím zboží na prodejně prodávajícího). Kupující má v tomto případě dostatečný prostor pro kontrolu kupovaného zboží.

Právní doložka
1 Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky uveřejněné na KuBAJK.cz jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů NOZ v platném znění.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.

Informace a popisky u položek v katalogu jsou vytvářeny ze zdrojů dodaných dovozci. KuBAJK.cz nenese v žádném případě odpovědnost za jejich technickou a věcnou nepřesnost.

Dále KuBAJK.cz nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nepřesným poskytnutím informace týkající se výrobků. Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu KuBAJK.cz uvedena nabídka a cena jiná.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. KuBAJK.cz veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost KuBAJK.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu prodávajícího, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

2 Kopírování obsahu

Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a obsah všech domén prodávajícího jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.
V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.

3 Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.
KuBAJK.cz nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Zpracování osobních údajů
Vše o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je popsáno na stránce

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. prosince 2020